Veelgestelde vragen

Bedrijfsbezoeken

Wat zijn tips voor docenten bij de voorbereiding van een bedrijfsbezoek?

Als docent geeft u het bedrijf tips over:

 • hoe de aandacht van leerlingen/studenten vast te houden
 • hoe variatie aan te brengen in het programma.
 • wat is het opleidingsniveau en –profiel van de leerlingen?
 • wat de voorkennis van de leerlingen is over het onderwerp.
 • geef aan wat de verwachtingen zijn. Is de activiteit bij voorbeeld bedoeld ter aansluiting op een les of om de jongeren te informeren?
 • maak heldere afspraken met de vertegenwoordiger van de organisatie en leg deze door middel van e-mail vast.

Als bedrijf zorgt u voor genoeg afwisseling in het programma: kijken, luisteren, doen, vragen stellen.
Pas op voor vakjargon! Is het geschikt voor deze groep?

Wat zijn tips voor bedrijven tijdens een bedrijfsbezoek?

 • Stem met de docenten af welke informatie of opdrachten de leerlingen al op school hebben gehad. Maak bij een – korte – presentatie gebruik van foto’s en filmpjes.
 • Belangrijk is dat de leerlingen kunnen deelnemen aan een doe-activiteit (zie voor inspiratie en voorbeelden www.proefjes.nl).
 • En (heel belangrijk): stem uw verhaal/activiteiten goed af op de leeftijd en opleidingsniveau van de leerlingen.

Heeft u weinig of geen ervaring met het geven van een bedrijfsbezoek?

Wellicht is de cursus Techniek Ambassadeurs iets voor uw medewerkers. Tijdens de cursus krijgt u praktisch tips om een boeiend bedrijfsbezoek samen te stellen. Meer informatie over de cursus vindt u op deze website.

Is een doe-activiteit noodzakelijk?

Het stimuleert jongeren wanneer ze niet alleen hoeven te luisteren of te kijken.

Kun je de leerlingen een opdracht meegeven?

Uiteraard, het stimuleert wanneer leerlingen/studenten een opdracht mee krijgen voor het bedrijfsbezoek, bijvoorbeeld het maken van een (foto)verslag.

Hoe om te gaan met veiligheidseisen?

Als bedrijf communiceert u eventuele veiligheidseisen en regels duidelijk vooraf aan de school/docent.

Als docent laat u het bedrijf aan de leerlingen/studenten toelichten waarom er bepaalde (veiligheids)regels zijn. Zorg dat iedereen zich aan de regels houdt. Het bedrijf is geen vervanger voor de leerkracht/docent!

De school is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van het bedrijfsbezoek.

Wie is er verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen?

Spreek af dat de docent verantwoordelijk is voor het gedrag van de leerlingen.

Is een evaluatie van het bedrijfsbezoek nodig?

Evalueer samen met de leerlingen/studenten het bedrijfsbezoek. Koppel dit terug aan het bedrijf. Bedrijven vinden het erg leuk en interessant om dit te horen!

Docentstages

Tips nodig voor een docentstage?

Verdiep je vooraf in het bedrijf. Op welke afdelingen zou je bij voorkeur meelopen? Stem duidelijk af wat je persoonlijke doelen zijn voor de docentstage.

Gastlessen

Waar moet je op letten bij de invulling van de gastles?

Als docent geeft u het bedrijf tips over:

 • hoe de aandacht van leerlingen/studenten vast te houden
 • hoe variatie aan te brengen in het programma.
 • wat is het opleidingsniveau en –profiel van de leerlingen?
 • wat de voorkennis van de leerlingen is over het onderwerp.
 • geef aan wat de verwachtingen zijn. Is de activiteit bij voorbeeld bedoeld ter aansluiting op een les of om de jongeren te informeren?
 • maak heldere afspraken met de vertegenwoordiger van de organisatie en leg deze door middel van e-mail vast.

Als bedrijf/gastdocent zorgt u voor genoeg afwisseling in het programma: kijken, luisteren, doen, vragen stellen. Pas op voor vakjargon! Is het geschikt voor deze groep?

Waar moet je zeker gebruik van maken tijdens een gastles?

Maak tijdens uw verhaal gebruik van foto’s/filmpjes. Geef indien mogelijk de leerlingen/studenten en docenten iets mee (leuke weggevertjes).

Moet het verhaal aansluiten op een bepaalde les?

Stem duidelijk de inhoud van het programma af.

Kan je de leerlingen een opdracht geven?

Ja, geef leerlingen/studenten een opdracht mee voor het bedrijfsbezoek, bijvoorbeeld het maken van een (foto)verslag.

Geen ervaring met het geven van een gastles?

Wellicht is de cursus Techniek Ambassadeurs iets voor uw medewerkers. Meer informatie over de cursus vindt u op deze website.

Snuffelstages

Wat is de bedoeling van een snuffelstage?

Laat de leerling indien mogelijk met verschillende mensen meelopen, zodat een breed beeld ontstaat. Het is niet de bedoeling dat de leerling aan het werk wordt gezet.

Tips nodig voor een snuffelstage?

Laat de leerling de snuffelstage goed voorbereiden door bijvoorbeeld een vragenlijst op te stellen met zaken die hij/zij te weten wilt komen over het beroep/de sector. Geef het bedrijf duidelijk aan dat het niet de bedoeling is dat de leerling aan het werk wordt gezet. Laat de leerling indien mogelijk met verschillende mensen meelopen, zodat een breed beeld ontstaat.

Techniek Ambassadeurs

Waar moet je op letten bij registratie als Techniek Ambassadeur?

Vul zo veel mogelijk informatie in op uw online profiel. Docenten kunnen zo beter selecteren welke organisatie voor hun activiteit interessant is. Geef voldoende contactgegevens. De communicatie verloopt hierdoor beter.

Waar moet ik als techniek ambassadeur rekening mee houden?

 • Maak met de vertegenwoordiger van de onderwijsinstelling duidelijke afspraken over de verwachtingen. Zo voorkomt u teleurstellingen.
 • Zorg voor voldoende afwisseling in het programma: kijken, luisteren, doen.
 • Denk vooraf na over uw stem- en taalgebruik en vermijd vakjargon. Boei de jongeren vanuit hun leefwereld.
 • Het allerbelangrijkste: stem de inhoud van het programma af met de betreffende docent. Zo voorkomt u teleurstellingen.

Techniekbus

Voor wie is de Techniekbus bedoeld?

Onderwijsinstellingen uit Zeeland, kunnen – onder bepaalde voorwaarden – gebruikmaken van de Techniekbus voor een bedrijfsbezoek aan een deelnemende bedrijf/organisatie van Bedrijf+School. Voor basisonderwijs is dit vanaf de bovenbouw groep 7 en 8.

Is het vervoer gratis?

 • De bus kan alleen gereserveerd worden door Zeeuwse scholen (locaties) die bijdragen aan Huis van de Techniek.
 • Voor het gebruikt van de Techniekbus wordt een gedeelte van het bedrag doorberekend. Voor scholen uit de volgende gemeenten die bijdragen aan Huis van de Techniek: Hulst, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen Duiveland, Terneuzen en Tholen wordt € 175 (excl. btw) doorberekend. Dit is op basis van een standaard bedrijfsbezoek; dus heenreis en terugreis in Zeeland binnen 4 uur.
 • Scholen uit gemeenten die niet bijdragen aan Huis van de Techniek (Borsele, Goes, Kapelle, Middelburg, Sluis, Veere en Vlissingen) betalen voor een standaard bedrijfsbezoek naast het basisbedrag (€ 175 excl btw) ook een eigen bijdrage per rit van € 100 (excl. btw). Deze eigen bijdrage geldt ook voor overige ritten.

Wat regel ik eerst: de datum van het bedrijfsbezoek, of de datum van de Techniekbus?

Regel eerst een afspraak met het bedrijf dat u wilt bezoeken en boek pas daarna de Techniekbus.

Ik wil meerdere bedrijven op 1 dag bezoeken is dit mogelijk?

Ja, dit is alleen mogelijk tegen betaling van de meerprijs. Ook wanneer de groep op verschillende bedrijven afgezet moet worden, is dit mogelijk tegen betaling van de meerprijs. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van Bedrijf+School.

Ik wil op bedrijfsbezoek met de Techniekbus, maar het ‘technisch’ bedrijf staat niet op de website?

Laat het ‘technisch’ bedrijf zich aanmelden via het deelnemersformulier op deze website. Wij zorgen er dan voor dat het bedrijf wordt toegevoegd aan de databank.

Wanneer kan de Techniekbus niet gereserveerd worden?

De Techniekbus kan niet gebruikt/gereserveerd worden tijdens de schoolvakanties, de weekenden en de avonduren.

Ik wil tussendoor gebruikmaken van de Techniekbus, is dit mogelijk?

De Techniekbus is uitsluitend bedoeld voor de heen- en terugreis in het kader van een bedrijfsbezoek via Bedrijf+School. Tussendoor kan er tegen betaling van een meerprijs gebruik gemaakt worden van de bus. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van Bedrijf+School.

Kan ik na de reservering van de Techniekbus nog wijzigingen doorgeven?

Wanneer u na reservering wijzigingen m.b.t. het bedrijfsbezoek wilt doorgeven, neem dan contact op met Huis van de Techniek via info@huisvandetechniek.nl of 0115 – 72 49 93. Wijzigingen moeten minimaal 7 dagen voor het geplande bedrijfsbezoek doorgegeven worden. Om organisatorische redenen zijn wijzigingen hierna niet meer mogelijk.

Kan ik de reservering van de Techniekbus nog annuleren?

Wilt u de bus na reservering annuleren, neem dan contact op met Huis van de Techniek via info@huisvandetechniek.nl of  0115 – 72 49 93. Als u vergeet de Techniekbus te annuleren, worden de kosten van het voor niets voorrijden van de bus volledig in rekening gebracht door Huis van de Techniek.

Wie is er verantwoordelijk voor de leerlingen?

De docent/begeleider is verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen. De school zorgt voor voldoende begeleiding.

Wie is er aansprakelijk voor schade aan de bus?

De school is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de bus.

Technische werkopdrachten

Wat is een goede technische werkopdracht?

Een goede technische werkopdracht:

 • kan kort en duidelijk uitgelegd worden;
 • is realistisch en uitvoerbaar;
 • is vertaalbaar naar de doelgroep;
 • is haalbaar in gemiddeld 8 weken (40 uur);
 • geeft een goed beeld van het hbo/wo beroep;
 • aat de leerlingen iets doen en zien (bouwplaats, maquette, proefopstellingen, materialen).

Waar moet je op letten bij een werkopdracht?

Omschrijf de werkopdracht kort en krachtig. Een format hiervoor vindt u op de site. Stel vast of dit een opdracht is voor het secundair of hoger technisch- en beroepsgericht onderwijs en voor welke opleiding deze het meest geschikt is. Raadpleeg eventueel een school voor advies.

Tips nodig voor een techniekopdracht?

Stel vast of de opdracht haalbaar is voor de studenten. Leg de gemaakte afspraken helder vast. Koppel regelmatig de vorderingen terug aan het bedrijf. Evalueer achteraf met studenten en bedrijf.