Over Bedrijf+School

De technieksector is een dynamische wereld die veel kansen biedt voor jongeren van nu. Maar zij kiezen minder vaak voor een toekomst binnen de techniek. Oorzaak hiervan ligt mede aan de onbekendheid van de sector en de kansen die zij biedt voor jongeren.

Om jongeren te inspireren en te motiveren voor een technische toekomst is het van belang de contacten tussen onderwijsinstellingen en het technische bedrijfsleven te versterken. Bedrijf+School speelt hier op in met een uitgebreide databank van Zeeuwse bedrijven.

Bedrijf+School is een initiatief van Huis van de Techniek. Met Bedrijf+School wil zij jonge talenten inspireren ten aanzien van techniek, zodat het (verwachte) tekort aan technische profielen wordt voorkomen. Gastlessen, bedrijfsbezoeken, snuffelstages en technische werkopdrachten versterken het contact tussen onderwijsinstellingen en het technische bedrijfsleven. Daarnaast willen de initiatiefnemers een bijdrage leveren aan techniekgerelateerde activiteiten voor het onderwijs in deze provincies. Voor Bedrijf+School kunnen alle technische organisaties in de provincie Zeeland zich aanmelden.

Ben je een geïnteresseerd bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of meld je aan als deelnemer.

Activiteiten binnen Bedrijf+School

Gastles op school

Een medewerker van een technische organisatie komt op bezoek in een klas. Het onderwerp van de gastles wordt in overleg met de medewerker van de organisatie en de docent vastgesteld. Samen verzorgen zij een interactieve les die aansluit bij de leerstof of die vertelt hoe een bepaalde techniek werkt.

Bedrijfsbezoek

De klas gaat, inclusief docent(en), op bezoek bij een deelnemende organisatie. Een vertegenwoordiger van de organisatie geeft de jongeren een rondleiding, vertelt over de werkzaamheden of geeft hen een doe-opdracht.

Snuffelstage

Tijdens een snuffelstage loopt een leerling (vanaf 15 jaar) een dag(deel) mee met een medewerker van een bedrijf. Het doel is dat de leerling zich kan oriënteren en een beter beeld krijgt van dit technisch beroep. Het bedrijf kan hiermee de leerling motiveren om te kiezen voor techniek.

Docentstage

Het opdoen van ervaring is niet alleen voor jongeren van belang. Ook docenten kunnen hier iets van opsteken. Met een docentstage gaat de docent op stage bij een deelnemend bedrijf. Hiermee vindt een kennisuitwisseling plaats tussen de organisatie en de school.

Technische werkopdracht

Deze activiteit richt zich naar laatstejaars-studenten uit het secundair onderwijs of hoger beroepsgericht onderwijs. Zij gaan aan de slag met een techniek gerelateerde opdracht voor een deelnemende organisatie. Het bedrijf vertaalt samen met de docent het vraagstuk tot een opdracht.

Hybride Techniekopleider

Hybride Techniekopleiders zijn professionals die werkzaam zijn in zowel het bedrijfsleven als in het onderwijs. Zij brengen kennis en vaardigheden over op jong talent door het verzorgen van gastlessen en lesopdrachten.