Reglement

Om gebruik te kunnen maken van de Techniekbus gelden de volgende voorwaarden:

 • De Techniekbus is alleen bedoeld voor Zeeuwse scholen die bedrijven willen bezoeken die zijn opgenomen in de B+S database.
 • Voor basisonderwijs geldt alleen de bovenbouw groep 7 en groep 8.
 • De bus kan alleen gereserveerd worden door Zeeuwse scholen (locaties) die bijdragen aan Huis van de Techniek.
 • Voor het gebruikt van de Techniekbus wordt een gedeelte van het bedrag doorberekend. Voor scholen uit de volgende gemeenten die bijdragen aan Huis van de Techniek: Hulst, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen Duiveland, Terneuzen en Tholen wordt € 175 (excl. btw) doorberekend. Dit is op basis van een standaard bedrijfsbezoek; dus heenreis en terugreis in Zeeland binnen 4 uur. Het door te berekenen bedrag wordt ter bevestiging per mail doorgegeven.
 • Scholen uit gemeenten die niet bijdragen aan Huis van de Techniek (Borsele, Goes, Kapelle, Middelburg, Sluis, Veere en Vlissingen) betalen voor een standaard bedrijfsbezoek naast het basisbedrag (175 excl btw) ook een eigen bijdrage per rit van € 100 (excl. btw). Deze eigen bijdrage geldt ook voor overige ritten.
 • De Techniekbus kan gereserveerd worden vanaf 09.00 uur.
 • Scholen die hun jaarlijkse bijdrage met busritten hebben verbruikt, betalen naast het basisbedrag ook nog een bijdrage van € 100 (ex. btw) per rit.
 • Het busvervoer vindt plaats in het kader van een bedrijfsbezoek Bedrijf+School.
 • De Techniekbus is uitsluitend bedoeld voor de heen- en terugreis. Tussendoor kan er tegen betaling van een meerprijs gebruik gemaakt worden van de bus. Informeer hiervoor Huis van de Techniek (a.hazen@huisvandetechniek.nl of 0115-724993).
 • Wanneer de groep op verschillende bedrijven afgezet moet worden, is dit mogelijk tegen betaling van de meerprijs.
 • De bus kan niet geboekt worden in de zomer- en kerstvakantie.
 • Het maximum aantal te vervoeren personen is 53 (leerlingen + docent(en).
 • De docent is verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen.
 • De school zorgt voor voldoende begeleiding.
 • De school is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de bus.
 • Wanneer u na reservering wijzigingen m.b.t. het bedrijfsbezoek wilt doorgeven, neem dan contact op met Huis van de Techniek (a.hazen@huisvandetechniek.nl of 0115-724993). Wijzigingen moeten minimaal 7 dagen voor het geplande bedrijfsbezoek ingediend worden, ivm de planning zijn wijzigingen hierna niet meer mogelijk.
 • Wilt u de bus na reservering annuleren, neem dan contact op met Huis van de Techniek (a.hazen@huisvandetechniek.nl of 0115-724993). Als u vergeet de Techniekbus te annuleren, worden de kosten van het voor niets voorrijden van de bus voor het volledige bedrag door Huis van de Techniek bij u in rekening gebracht.

Dit reglement is van kracht met ingang van 1 januari 2023.