Reglement

Om gebruik te kunnen maken van de Techniekbus gelden de volgende voorwaarden:

 • De Techniekbus is alleen bedoeld voor Zeeuwse scholen die bedrijven willen bezoeken die zijn opgenomen in de B+S database.
 • Voor basisonderwijs geldt alleen de bovenbouw groep 7 en groep 8.
 • De bus kan alleen gereserveerd worden door Zeeuwse scholen (locaties) die bijdragen aan Huis van de Techniek.
 • Voor het gebruikt van de Techniekbus wordt een gedeelte van het bedrag doorberekend. Voor scholen uit de volgende gemeenten die bijdragen aan Huis van de Techniek: Borsele, Goes, Reimerswaal, Schouwen Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen, wordt € 175 (excl. btw) doorberekend. Dit is op basis van een standaard bedrijfsbezoek; dus heenreis en terugreis in Zeeland binnen 4 uur. Het door te berekenen bedrag wordt ter bevestiging per mail doorgegeven.
 • Scholen uit gemeenten die niet bijdragen aan Huis van de Techniek (Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland en Sluis) betalen voor een standaard bedrijfsbezoek naast het basisbedrag (175 excl btw) ook een eigen bijdrage per rit van € 100 (excl. btw). Deze eigen bijdrage geldt ook voor overige ritten.
 • De Techniekbus kan gereserveerd worden vanaf 09.00 uur.
 • Scholen die hun jaarlijkse bijdrage met busritten hebben verbruikt, betalen naast het basisbedrag ook nog een bijdrage van € 100 (ex. btw) per rit.
 • Het busvervoer vindt plaats in het kader van een bedrijfsbezoek Bedrijf+School.
 • De Techniekbus is uitsluitend bedoeld voor de heen- en terugreis. Tussendoor kan er tegen betaling van een meerprijs gebruik gemaakt worden van de bus. Informeer hiervoor Huis van de Techniek (a.hazen@huisvandetechniek.nl of 0115-724993).
 • Wanneer de groep op verschillende bedrijven afgezet moet worden, is dit mogelijk tegen betaling van de meerprijs.
 • De bus kan niet geboekt worden in de zomer- en kerstvakantie.
 • Het maximum aantal te vervoeren personen is 53 (leerlingen + docent(en).
 • De docent is verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen.
 • De school zorgt voor voldoende begeleiding.
 • De school is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de bus.
 • Wanneer u na reservering wijzigingen m.b.t. het bedrijfsbezoek wilt doorgeven, neem dan contact op met Huis van de Techniek (a.hazen@huisvandetechniek.nl of 0115-724993). Wijzigingen moeten minimaal 7 dagen voor het geplande bedrijfsbezoek ingediend worden, ivm de planning zijn wijzigingen hierna niet meer mogelijk.
 • Wilt u de bus na reservering annuleren, neem dan contact op met Huis van de Techniek (a.hazen@huisvandetechniek.nl of 0115-724993). Als u vergeet de Techniekbus te annuleren, worden de kosten van het voor niets voorrijden van de bus voor het volledige bedrag door Huis van de Techniek bij u in rekening gebracht.

Dit reglement is van kracht met ingang van 1 januari 2023.