van Alphen Axel

Bij de vergisting van biomassa wordt organisch afval in een vergister gedaan. Daarbij wordt warmte toegevoegd. Dit versnelt het vergistingsproces en komt er dus sneller biogas vrij. Hier wordt het organisch afval gescheiden van de rest en word hiervan duurzame energie gemaakt.

De producten die wij hiervoor gebruiken zijn o.a. mest (zowel vloeibare als gescheiden koeien en varkensmest) maïs en producten van de positieve lijst (niet dierlijke afvalstoffen). Deze producten worden bewerkt tot duurzame energie (groene stroom) en warmte. Wij beschikken over 2 grote vergistersilo’s met een inhoud van 2500 m3 per stuk waar het biogas proces plaats vindt, vervolgens gaat het de navergister in waar we het laatste gas uit de digistaat halen zodat dit niet verloren gaat.

Wij zijn altijd op zoek naar producten voor input voor in de vergister met name producten die op de positieve lijst staan (niet dierlijke producten) en ook zijn wij altijd op zoek naar vloeibare en vast varkens en koeienmest voor in de vergister. Producten die beschikbaar zijn in de regio van Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen in België.

Activiteiten


Adres:

Seijdlitzstraat 2 
4571 PR Axel 
Nederland


Sector

Groen

Aangeboden activiteiten:

PO

VMBO

HAVO/VWO

MBO

HBO/WO

Gastles

-
-
-
-
-

Bedrijfsbezoek

-
-
-
-
-

Docentstage

-
-
-
-
-

Snuffelstage

-
-
-
-
-

Technische opdracht

-
-
-
-
-


Andere bedrijven in de nabije omgeving