SPA WNP ingenieurs

SPA WNP ingenieurs is een adviesbureau op het gebied van bouw, milieu en ruimtelijke ordening. Onderzoek voor en advies over vergunningen, gebouwen en bouwplannen is onze specialiteit. Het gehele vergunningtraject, van bestemmingsplan tot bouwvergunning, wordt bij ons intern behandeld.

Ons werkgebied ligt verspreid door heel Nederland en bevindt zich zowel in de industrie als in de woning- en utiliteitsbouw. De onderwerpen die wij zoal behandelen zijn:
– Geluidmetingen en modellering
– Het aanvragen van milieuvergunningen
– Bestemmingsplanwijzigingen onderbouwen
– Brandveiligheid van zowel industrie, woningen en utiliteitsgebouwen beoordelen
– Energiezuinigheid van woon- en utiliteitsgebouwen bepalen
– Woon- en utiliteitsgebouwen toetsen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Men schakelt ons in om de benodigde onderzoeken voor een vergunning te verrichten en om te controleren of de door hen bedachte ontwerpen voldoen aan de gestelde eisen en, indien dit niet zo is, hoe er wel aan de eisen voldaan kan worden. Het brede werkscala maakt ons tot een veelzijdig bedrijf dat erg breed bij de bebouwde omgeving betrokken is.

Activiteiten


Adres:

Oostelijk Bolwerk 9 
4531 GP Terneuzen 
Nederland


Sector

Dienst

Aangeboden activiteiten:

PO

VMBO

HAVO/VWO

MBO

HBO/WO

Gastles

-
v
v
v
v

Bedrijfsbezoek

-
-
-
-
-

Docentstage

-
-
-
-
-

Snuffelstage

-
-
-
-
v

Technische opdracht

-
-
-
v
v


Andere bedrijven in de nabije omgeving