Provincie Zeeland

De Provincie heeft op verschillende terreinen een belangrijke taak voor de inwoners van Zeeland. Zo zorgt de Provincie voor de inrichting van natuurgebieden en het onderhoud van wegen en kanalen. Ook geeft zij geld (subsidies) aan allerlei instellingen op het gebied van kunst en cultuur, zoals theaters, musea, bibliotheken en organisaties. En ook aan instellingen op het gebied van bijvoorbeeld natuur en sport. Soms vloeit een taak voort uit een wet, soms kiest de Provincie er zelf voor een taak op zich te nemen. Sommige wetten of regelingen worden uitgevoerd door Gemeenten. De Provincie stelt zich daarbij vaak op als regisseur. Beleid In de provinciale politiek komen vaak onderwerpen aan de orde waar de Zeeuwen direct mee te maken hebben. De indeling van de ruimte in de provincie, de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen en wegen zijn voorbeelden van het provinciale beleid, waar inwoners van Zeeland veel belangstelling voor hebben. Het beleid van de Provincie komt dan ook vaak dichterbij dan gedacht wordt. Financieel beleid De inkomsten van de Provincie Zeeland bestaan uit uitkeringen van het Rijk (provinciefonds en doeluitkeringen), eigen inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting en bijvoorbeeld het Delta-dividend. Daarnaast proberen we ook geld te krijgen uit Den Haag en Brussel voor specifieke projecten die passen binnen onze doelstellingen

Activiteiten


Adres:

Abdij 6 
4331 BK Middelburg 
Nederland


Sector

Divers

Aangeboden activiteiten:

PO

VMBO

HAVO/VWO

MBO

HBO/WO

Gastles

-
-
-
v
v

Bedrijfsbezoek

-
-
-
v
v

Docentstage

-
-
-
v
v

Snuffelstage

-
-
-
-
v

Technische opdracht

-
-
-
v
v


Andere bedrijven in de nabije omgeving