ACTA vzw

ACTA is de aanspreekpartner in de deltaregio voor technische opleidingen voor de industrie en meer specifiek voor de procesindustrie.  

De context waarin ACTA werkt is: productie, onderhoudstechniek, engineering en logistiek, met telkens aandacht voor veiligheidsbewust handelen. ACTA is gespecialiseerd in de technieken: mechanisch, elektrotechnisch, meet- en regeltechnisch, automatisering en proces.  

ACTA biedt in samenwerking met strategische partners een unieke, geïntegreerde, totaal oplossing op maat aan.  

â– uniek: aangepaste mix van leerstijlen, de beschikbare installaties en de professionele lesgevers uit de praktijk;
â– geïntegreerd: omdat we productie en techniek samenbrengen met veiligheidsgedrag als rode draad
â– totaal: advisering, planning en organisatie, uitvoering en evaluatie
â– op maat: gezien de flexibiliteit, de bereikbaarheid, de geografische spreiding en klantennabijheid

ACTA vzw profileert zich als competentiecentrum voor automatiserings- en procestechniek.Vandaag worden jaarlijks meer dan 6500 mandagen opleiding gegeven voor de industrie en meer dan 3500 mandagen opleiding voor het onderwijs. De opleidingen voor het onderwijs omvatten zowel de opleidingen voor leerkrachten als leerlingen.

ACTA vzw werd reeds meermaals als schoolvoorbeeld van een public private partnership model benoemd. Dit model steunt op de samenwerking tussen bedrijven, sociale partners en overheid binnen één organisatie. Europees Commissaris P. Flynn noemde het “an example of how to meet the challenge of change”.

Activiteiten

gastles op school: invulling gebeurt in overleg met de docent (onderwerp, doelgroep, tijdstip, …)

bedrijfsbezoek: invulling gebeurt in overleg met de docent (doelgroep, tijdsduur, accent-punten, ….)

snuffelstage: invulling gebeurt met de student (met welke medewerker (techn. profiel kan de student meelopen?)

docentstage: invulling in overleg met de docent (welke koppeling tussen beroepspraktijk en opleiding wordt beoogd?)

Technische werkopdracht: in overleg met de docent worden duidelijke afspraken gemaakt betreffende  de reëele opdracht, de timing, doel van de opdracht, begeleiding van de student(en), …


Adres:

Campus Coppens - Ruiterijschool 9 
2930 Brasschaat 
België


Sector

Onderwijs

Aangeboden activiteiten:

Geen activiteiten.


Andere bedrijven in de nabije omgeving